ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΑΠΓ7ΛΞ-ΚΕΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΠΓ7ΛΞ-ΚΕΞ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5011

ΟΙΚ.1235/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ"

30/09/2021 14:54:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *