ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΑΜΗΟΛΑ5-2Ν8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΜΗΟΛΑ5-2Ν8

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

52966

310

15/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

30/09/2021 14:54:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *