ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΠΦ24690ΩΜ-ΕΕΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΦ24690ΩΜ-ΕΕΕ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14139

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:54:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *