ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

66Υ64690ΒΜ-ΚΤ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Υ64690ΒΜ-ΚΤ2

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

99221923

582

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 05-10-2021 , ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

30/09/2021 14:53:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *