ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Λ5ΟΩΕΘ-ΦΣ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ5ΟΩΕΘ-ΦΣ6

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

6140

1048

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας-Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας».

30/09/2021 14:53:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *