ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

94ΖΖ4690ΩΜ-ΨΡΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΖΖ4690ΩΜ-ΨΡΒ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14138

ΓΑΝΤΙΑ LATEX-ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

30/09/2021 14:51:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *