ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΡΜΑΟΡ1Φ-ΡΟ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΜΑΟΡ1Φ-ΡΟ3

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

50202

175392

Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών του Κ.Υ. 9993 οχήματος του Ε.Φ. 999.02 του Δασαρχείου Πατρών.

30/09/2021 14:51:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *