ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΑΩΜ4690ΩΜ-2ΣΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΩΜ4690ΩΜ-2ΣΦ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’

99221991

14137

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:51:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *