ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΩΙΝΡ4690ΩΑ-ΨΕΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΝΡ4690ΩΑ-ΨΕΑ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ’ ΒΟΥΛΑΣ

99221989

12786

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30/09/2021 14:50:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *