ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΒ0ΚΟΕΨΡ-3ΧΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ0ΚΟΕΨΡ-3ΧΙ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

51111

9337

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΤΟΥ ΓΙΑ ΕΑΥ 1179

30/09/2021 14:50:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *