ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

6Υ6ΒΟΡΙΝ-Ν50

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ6ΒΟΡΙΝ-Ν50

30/09/2021 03:00:00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

50384

3333/ΕΥΥΑΠ 3085/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30/09/2021 14:48:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *