ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

9ΣΩΖ46906Γ-ΣΣΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΩΖ46906Γ-ΣΣΕ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ

99222013

135/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 40 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE PRINTERS)

30/09/2021 14:46:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *