ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΦΑΥΟΞΧΘ-ΡΜΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΑΥΟΞΧΘ-ΡΜΝ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

55406

7463/30-09-2021

Καταβολή προσαύξησης σε φόρο κληρονομίας για το ακίνητο από δωρεά του Δ.Χ. στο ΠΧΠ Δράμας

30/09/2021 14:46:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *