ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΨΔΠ1ΟΚ6Β-56Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΠ1ΟΚ6Β-56Γ

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

53383

1117/2021

Απόφαση Προέδρου: Εργασίες απολύμανσης χώρων εγκατάστασεων του ΚΕ.Π.Α.Π., της Πινακοθήκης και της Φιλαρμονικής κατά της διασποράς του Covid 19

30/09/2021 14:45:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *