ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Λ7Λ46Ψ8ΧΒ-9ΚΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ7Λ46Ψ8ΧΒ-9ΚΣ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228371/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664146 #1227047

30/09/2021 16:25:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *