ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ49Α46Ψ8ΧΒ-2ΥΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ49Α46Ψ8ΧΒ-2ΥΨ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228364/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6665734 #1226987

30/09/2021 16:18:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *