ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

64Α9469ΗΞΣ-Λ99

https://diavgeia.gov.gr/doc/64Α9469ΗΞΣ-Λ99

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

99221104

8422

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Νο 606 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΛΗ ΑΕ

30/09/2021 16:17:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *