ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΙΧ946Ψ8ΧΒ-22Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΧ946Ψ8ΧΒ-22Γ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228369/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6665744 #1226965

30/09/2021 16:15:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *