ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΠΔ3ΟΚΣΤ-Η19

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΔ3ΟΚΣΤ-Η19

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

54082

1444

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-143 για :Υπηρεσία ενοικίασης εξοπλισμού για την υλοποίηση συνεδρίου με τίτλο: Μαύρη Σταφίδα: Η συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό κράτος της 1η & 2 Οκτωβρίου

30/09/2021 16:12:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *