ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΛΥΠΟΛΝΞ-ΝΘΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΥΠΟΛΝΞ-ΝΘΠ

30/09/2021 03:00:00

Δ.Ε.Υ.Α ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

53053

ΑΥ264/2021

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, στο Δήμο Χερσονήσου

30/09/2021 16:09:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *