ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΗ6Α46Ψ8ΧΒ-ΟΝΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ6Α46Ψ8ΧΒ-ΟΝΠ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229153/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667241 #1226911

30/09/2021 16:09:00

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *