ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΖΨΦ46Ψ8ΧΒ-ΕΛΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΨΦ46Ψ8ΧΒ-ΕΛΓ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229432/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667809 #1226900

30/09/2021 16:07:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *