ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Λ2Η46Ψ8ΧΒ-10Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ2Η46Ψ8ΧΒ-10Γ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228588/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666106 #1226882

30/09/2021 16:05:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *