ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΑΧΕ46Ψ8ΧΒ-7ΡΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΑΧΕ46Ψ8ΧΒ-7ΡΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229873/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664372 #1226850

30/09/2021 16:01:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *