ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΧΚ646Ψ8ΧΒ-ΒΚΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΚ646Ψ8ΧΒ-ΒΚΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

230114/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664859 #1226847

30/09/2021 16:01:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *