ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω8ΤΔ46Ψ8ΧΒ-ΑΦΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΤΔ46Ψ8ΧΒ-ΑΦΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228346/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6665697 #1226819

30/09/2021 15:58:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *