ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΡΑΞ46Ψ8ΧΒ-5ΗΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΑΞ46Ψ8ΧΒ-5ΗΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229762/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6668440 #1226814

30/09/2021 15:57:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *