ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΟΘΒ46Ψ8ΧΒ-ΤΔΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΘΒ46Ψ8ΧΒ-ΤΔΑ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228729/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666362 #1226811

30/09/2021 15:57:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *