ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΡΨΙΛ46Ψ8ΧΒ-Ω2Α

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨΙΛ46Ψ8ΧΒ-Ω2Α

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228662/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666245 #1227053

30/09/2021 16:26:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *