ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω02Π46Ψ8ΧΒ-ΚΤΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω02Π46Ψ8ΧΒ-ΚΤΘ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229384/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667712 #1226810

30/09/2021 15:57:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *