ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

97Τ6Ε-ΠΧ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/97Τ6Ε-ΠΧ1

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6801

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ κας ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΟΛΓΑΣ ,ΓΠΓ, ΚΑΙ ΜΕΛΩΒ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΒ ΑΔΔΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΒ ΚΑΙΡΟΥ

30/09/2021 15:56:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *