ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΨΠΙ46Ψ8ΧΒ-Θ4Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΠΙ46Ψ8ΧΒ-Θ4Χ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228574/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666078 #1226803

30/09/2021 15:56:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *