ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Ψ0946Ψ8ΧΒ-ΥΧΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ0946Ψ8ΧΒ-ΥΧΥ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228410/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6665828 #1227038

30/09/2021 16:24:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *