ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΘΨΤ46Ψ8ΧΒ-ΩΧ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΨΤ46Ψ8ΧΒ-ΩΧ2

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

230385/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664136 #1226780

30/09/2021 15:53:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *