ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Σ2Υ46Ψ8ΧΒ-6ΣΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ2Υ46Ψ8ΧΒ-6ΣΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228424/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664171 #1226771

30/09/2021 15:52:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *