ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΕΞΚΟΡΑΧ-189

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΞΚΟΡΑΧ-189

30/09/2021 03:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

50657

3175

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΑΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 2ου Π.Σ.

30/09/2021 15:51:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *