ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

64ΒΩ46Ψ8ΧΒ-ΩΦΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΒΩ46Ψ8ΧΒ-ΩΦΘ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228747/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666399 #1226742

30/09/2021 15:49:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *