ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΦΡ346Ψ8ΧΒ-ΤΒ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΡ346Ψ8ΧΒ-ΤΒ2

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229507/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667958 #1226729

30/09/2021 15:47:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *