ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω8ΣΡ46Ψ8ΧΒ-2ΚΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΣΡ46Ψ8ΧΒ-2ΚΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

230078/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6664787 #1226725

30/09/2021 15:47:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *