ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω1ΦΥ46Ψ8ΧΒ-ΘΓ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1ΦΥ46Ψ8ΧΒ-ΘΓ3

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228891/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666701 #1226724

30/09/2021 15:47:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *