ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΝ7Ζ46Ψ8ΧΒ-ΔΘΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ7Ζ46Ψ8ΧΒ-ΔΘΥ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228881/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666681 #1226716

30/09/2021 15:46:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *