ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ2ΓΦ46Ψ8ΧΒ-ΒΧ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΓΦ46Ψ8ΧΒ-ΒΧ9

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228776/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6666460 #1226708

30/09/2021 15:45:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *