ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΗΓΨ4653ΠΓ-ΧΙΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΓΨ4653ΠΓ-ΧΙΚ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

100015981

14931/269450

Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 320,00€ ) τριακόσια είκοσι Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 101. – 0000000 , Λογαριασμός 2420403001- οικ. έτους 2021 για την “για την κάλυψη εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης στις 30-9-2021 μέχρι 03/10/2021 των κκ Λαχανά Θεοδώρου και Νικολάου Μαστρονικόλα ασφάλεια του Υπουργού κ.Σπυρίδωνα -Παναγιώτη Λιβανού προκειμένου να τον συνοδεύσουν στο νομό Θεσσαλονίκης όπου θα συναντηθεί με φορείς του αγροτικού κλάδου του νομού.”

30/09/2021 15:45:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *