ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΥ1746Ψ8ΧΒ-ΓΒΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ1746Ψ8ΧΒ-ΓΒΝ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229284/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667503 #1226699

30/09/2021 15:44:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *