ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

61Η046Ψ8ΧΒ-ΧΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61Η046Ψ8ΧΒ-ΧΗΣ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229615/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6668171 #1226691

30/09/2021 15:43:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *