ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

69ΟΩ46Ψ8ΧΒ-ΜΝΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΟΩ46Ψ8ΧΒ-ΜΝΓ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

229446/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6667836 #1226665

30/09/2021 15:40:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *