ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΘΓ146Ψ8ΧΒ-ΗΜΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΓ146Ψ8ΧΒ-ΗΜΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

230441/2021

Ανάληψη Υποχρέωσης #6665471 #1226655

30/09/2021 15:39:19

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *