ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω3ΔΝ46ΜΗΠ8-ΜΔΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΔΝ46ΜΗΠ8-ΜΔΓ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

100046052

6063

Την υπ’ α ριθμ. Α.Χ.Π 246/28-09-2021 σύμφωνα με την οποία υφίσταται ανάγκη δέσμευσης ποσού για ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας ομάδας υπαλλήλων στο πλαίσιο του έργου 10010-ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

30/09/2021 15:35:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *