ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9439469Η2Γ-7ΧΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9439469Η2Γ-7ΧΥ

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

02/937

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων αίματος για την κάλυψη των αναγκών της 5ης ΥΠΕ

30/09/2021 15:29:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *