ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

64ΘΡ46ΜΗΠ8-Κ74

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΘΡ46ΜΗΠ8-Κ74

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

100046052

6066

Την υπ’ αριθμ. Α.Χ.Π 248/29-09-2021 σύμφωνα με την οποία υφίσταται ανάγκη δέσμευσης ποσού για λοιπές δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης ομάδας υπαλλήλων στο πλαίσιο του έργου 69450-ΟΠΥΓΕΚ

30/09/2021 15:25:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *